Stavební spoření

Stavební spoření - sjednejte spoření on-line!

Myšlenka stavebního spoření vznikla již v 18.století ve Velké Británii z často neúspěšné snahy zařídit si samostatně vlastní střechu nad hlavou. Spojilo se více lidí, kteří si chtěli postavit vlastní dům, a začali spořit společně. Poté byla naspořená částka dána k dispozici tomu jedinci, který potřeboval postavit dům co nejrychleji. Ten dále nespořil, ale platil splátky. Celá situace se opakovala tak dlouho, až byly uspokojeny potřeby všech.

Potřebujete poradit s pojištěním odpovědnosti zaměstnance?

Sjednejte si pojištění odpovědnosti zaměstnance, které slouží pro krytí škod způsobených během pracovních povinností svému zaměstnavateli, případně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě na zdraví či majetku.

Co udělamé až spoření vyprší?

Po uplynutí vázací doby si klient může peníze buď vybrat a použít je podle svého uvážení, nebo může spořit dál, dokud nedosáhne cílové částky. Ta se ale dá zvýšit a tím prodloužit možnost spoření se státní podporou. Další výhodou je, že po uplynutí vázací doby si klient může peníze vybrat kdykoliv. Z rozdílu staré a nové cílové částky však opět zaplatí poplatek pohybující se kolem 1 %.